قیمت ترجمه رسمی سال ۹۷

لیست قیمت ترجمه رسمی سال ۹۷ اعلام شده از سوی کانون مترجمان رسمی ایران سال ۹۷

ردیف نوع سند انگليسي (ریال) غيرانگليسي (ریال)
۱ ريز نمرات دبيرستان، پيش دانشگاهي (هر ترم) ۱۵۰/۰۰۰ ۱۸۰/۰۰۰
۲ ريز نمرات دانشگاه (هر ترم) ۱۸۰/۰۰۰ ۲۲۰/۰۰۰
۳ كارت شناسايي ۲۰۰/۰۰۰ ۲۵۰/۰۰۰
۴ كارت معافيت
۵ كارت ملي
۶ قیمت ترجمه رسمی شناسنامه ۲۵۰/۰۰۰ ۳۲۰/۰۰۰
۷ ابلاغيه، اخطار قضايي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳۰۰/۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳۶۰/۰۰۰

۸ برگه مرخصي
۹ توصيه نامه تحصيلي (بعد از تحصيلات سوم راهنمايي)
۱۰ جواز اشتغال به كار
۱۱ حكم بازنشستگي (كوچك)
۱۲ دفترچه بيمه
۱۳ ديپلم پايان تحصيلات متوسطه يا پيش دانشگاهي
۱۴ ريز نمرات دبستان ، راهنمايي (هر سال) سند تلفن همراه
۱۵ سند تلفن همراه ۱۵
۱۶ فيش مستمري (كوچك)
۱۷ ترجمه كارت بازرگاني هوشمند
۱۸ ترجمه كارت عضويت نظام مهندسي
۱۹ كارت نظام پزشكي
۲۰ كارت واكسيناسيون تا سه نوع واكسن
۲۱ كارت پايان خدمت
۲۲ گزارش ورود و خروج از كشور
۲۳ ترجمه گواهي اشتغال به تحصيل
۲۴ ترجمه گواهي تجرد، تولد، فوت
۲۵ ترجمه گواهينامه رانندگي
۲۶ ترجمه گواهي ريز نمرات دانشگاهي گواهي عدم خسارت خودرو (نيم برگ)
۲۷ گواهي عدم خسارت خودرو (نيم برگ)
۲۸ گواهي عدم سوء پيشينه
۲۹ رواديد بدون (گذرنامه) ۳۵۰/۰۰۰ ۴۵۰/۰۰۰
۳۰ روزنامه رسمي تغييرات و تصميمات (كوچك) ۴۰۰/۰۰۰ ۵۰۰/۰۰۰
۳۱ اساسنامه ثبت شركتها فرمي (هر صفحه)  

 

 

 

۴۵۰/۰۰۰

 

 

 

 

۵۵۰/۰۰۰

۳۲ اوراق مشاركت و اوراق قرضه
۳۳ انواع قبض (ماليات، پرداخت بيمه، آب، برق و …) برگه تشخيص ماليات، ماليات قطعي (هرصفحه)
۳۴ برگه تشخيص ماليات، ماليات قطعي (هرصفحه)
۳۵ برگه آزمايش پزشكي (كوچك)
۳۶ برگه جلب، احضاريه برگ سابقه بيمه تامين اجتماعي (هر صفحه)
۳۷ برگ سابقه بيمه تامين اجتماعي (هر صفحه)
۳۸ پروانه دائم پزشكي
۳۹ پروانه مطب، پروانه مسئوليت فني
۴۰ پروانه نشر و انتشارات
۴۱ پروانه وكالت
۴۲ پرينتهاي بانكي كوچك (تا ١٠ سطر)
۴۳ تقديرنامه و لوح سپاس، حكم قهرماني (كوچك)
۴۴ ثبت علائم تجاري، ثبت اختراع
۴۵ جواز دفن
۴۶ جواز كسب
۴۷ ريز مكالمات تلفن (هر صفحه)  

 

 

 

 

 

 

 

۴۵۰/۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

۵۵۰/۰۰۰

۴۸ سرفصل دروس (هر صفحه)
۴۹ سند وسائط نقليه سبك
۵۰ فيش حقوقي (كوچك)
۵۱ فيش مستمري (بزرگ)
۵۲ كارت مباشرت
۵۳ كارنامه توصيفي ابتدائي (هر صفحه)
۵۴ كارت واكسيناسيون بيش از سه نوع واكسن
۵۵ گواهي اشتغال به كار بدون شرح وظايف
۵۶ گواهي بانكي يا سپرده بانكي
۵۷ گواهي پايان تحصيلات كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا
۵۸ گواهي فني و حرفهاي (يك رو)
۵۹ گواهي عدم خسارت خودرو (تمام برگ) گواهيها (ساير موارد)
۶۰ گواهيها (ساير موارد)
۶۱ ليست بيمه كاركنان كوچك (تا ده نفر)
۶۲ حكم افزايش حقوق، حكم بازنشستگي ۵۰۰/۰۰۰ ۶۲۰/۰۰۰
۶۳ آگهي تاسيس (ثبت شركتها، روزنامه رسمي)  

 

 

 

 

 

 

 

۶۰۰/۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

۷۲۰/۰۰۰

۶۴ اجاره نامه، بنچاق و صلحنامه محضري (هر صفحه)
۶۵ اساسنامه، ثبت شركت غير فرمي (هر صفحه)
۶۶ بيمه شخص ثالث، قرارداد بيمه (هر صفحه)
۶۷ ترازنامه شركتها، اظهارنامه مالياتي (هر صفحه)
۶۸ تقديرنامه و لوح سپاس، حكم قهرماني (بزرگ)
۶۹ پروانه پايان كار ساختمان (هر صفحه)
۷۰ پروانه دفترچهاي يا شناسنامه ساختمان (هر صفحه)
۷۱ پروانه مهندسي (هر صفحه)
۷۲ ترجمه پرينتهاي بانكي بزرگ (بيش از ١٠ سطر)
۷۳ حكم اعضاي هيئت علمي، حكم كارگزيني
۷۴ دفترچه بازرگاني
۷۵ روزنامه رسمي تغييرات و تصميمات (بزرگ)
۷۶ فيش حقوقي (بزرگ)
۷۷ قرارداد استخدامي (هر صفحه)
۷۸ كارت شناسايي كارگاه (هر صفحه)
۷۹ گواهي پزشكي، گزارش پزشكي، گزارش پزشكي قانوني (هر صفحه) ۸۰
۸۰ گواهي حصر وراثت
۸۱ ليست بيمه كاركنان بزرگ (هر صفحه)
۸۲ مبايعه نامه و اجاره نامه با كد رهگيري (هر صفحه)
۸۳ موافقت اصولي
۸۴ ترجمه دفترچه وكالت ۶۵۰/۰۰۰ ۸۲۰/۰۰۰
۸۵ اوراق محضري (تعهدنامه، رضايت نامه، استشهادنامه، اقرارنامه) (هر صفحه)  

 

 

 

 

 

 

 

 

۷۵۰/۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۹۰۰/۰۰۰

۸۶ بارنامه (هر صفحه)
۸۷ برگ آزمايش پزشكي (بزرگ)
۸۸ برگ سبز گمركي (هر صفحه)
۸۹ برگ نظريه كارشناسي ملك
۹۰ پروانه بهره برداري (پشت و رو)
۹۱ جواز تاسيس
۹۲ سند ازدواج يا رونوشت آن
۹۳ سند وسائط نقليه سنگين
۹۴ سند مالكيت دفترچه اي
۹۵ قيم نامه (هر صفحه)
۹۶ گواهي اشتغال به كار با شرح وظايف
۹۷ ماليات بر ارث (هر صفحه)
۹۸ وكالتنامه (نيم برگ)
۹۹ اظهارنامه، تقاضاي ثبت شركت، شركتنامه (پشت و رو) ۱/۰۵۰/۰۰۰ ۱/۲۶۰/۰۰۰
۱۰۰ ترجمه اوراق قضايي (دادنامه، راي دادگاه، پرونده حقوقي) (هر صفحه(
۱۰۱ سند طلاق یا رونوشت آن ۱/۰۵۰/۰۰۰ ۱/۲۶۰/۰۰۰
۱۰۲ سند مالكيت (تك برگي)
۱۰۳ قرارداد (هر صفحه)
۱۰۴ وكالتنامه بزرگ (هر صفحه)

قیمت ترجمه رسمی – نرخ ترجمه رسمی  – نرخ دارالترجمه – قیمت ترجمه سند – قیمت ترجمه مدارک – هزینه ترجمه رسمی – قیمت ترجمه رسمی سال ۹۸

 

قیمت ترجمه رسمی سال ۹۷

تبصره ۱: در ازاي هر يك از خدمات زير مبلغ ۷۵۰۰۰ ريال به هزينه‌هاي مذكور افزوده مي‌شود:

الف – هزينه‌هاي دفتري (كپي، پلمب و …)

ب – ترجمه هر صفحه گذرنامه حاوي مهر و امضاء يا رواديد

پ – ترجمه هر انتقال در سند ملك

تبصره ۲: براي هر مورد ثبت وقايع ازدواج و طلاق يا فوت همسر، هر فرزند، توضيحات يا وفات صاحب شناسنامه ۳۰۰۰۰ ريال به هزينه‌هاي مذكور در نرخنامه افزوده مي‌شود.

تبصره ۳ :هزينه ترجمه هر نسخه اضافه تنها در زمان مراجعه اول و همزمان با آن براي هر نسخه ۲۵ %هزينه ترجمه مي‌باشد، اما براي مراجعات بعدي، كار جديد محسوب مي‌شود.

تبصره ۴ :هزينه تصديق هر صفحه كپي پيوست ترجمه با مهر و امضاي مترجم رسمي ۱۰۰۰۰ ريال مي‌باشد.

تبصره ۵: منظور از هر صفحه، صفحات A4 تا ۲۰ سطر مي‌باشد.
برای سفارش ترجمه رسمی یا ترجمه غیر رسمی دارالترجمه زبان از طریق اطلاعات تماس با ما در ارتباط باشید.